Het Innerlijk Conflict

Wanneer er over conflicten gesproken wordt, denkt men direct aan een uit de hand gelopen situatie, ruzies, geschillen op zakelijk, financieel en productie gebied. Dat is ook zo, maar wanneer je dieper in het ontstaan van het conflict duikt, blijken tal van andere niet zo voor de hand liggende aandachtspunten mee te spelen.

Aandachtspunten die te maken hebben met onze innerlijke behoeften, zoals veiligheid, waardering, liefde, respect, aandacht, overtuigingen, eigen opgedane ervaringen in soort gelijke situaties, enzovoort.

Oude Meesters zeiden het al: “mens ken uzelve”, een waarheid die nog steeds actueel is.

Vragen als:

  • Wie ben je en wie wil je eigenlijk zijn?
  • Wat zijn je dromen, en heb je deze al verwezenlijkt?
  • Wat houd je tegen om dit te ontdekken en dit ook vorm te geven?

Tijdens de trainingen en workshops wordt hierbij stilgestaan.

Bekijk onze trainingen en workshops voor meer informatie.