Mediation op School

Algemene en vaak voorkomende issues binnen het onderwijs zijn:

Lastige ouders
Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind. Ouders pluizen uit welk schooltype het best bij hun verwachtingen past, waardoor hun verwachtingen hoger zijn dan wat hun kind kan presteren. Deze ouders menen dat het nooit aan hun kind kan liggen, maar aan de school zelf, het lesmateriaal of aan de leerkracht. Door een juiste wijze van communiceren en, wellicht nog belangrijker, het op tijd signaleren van aandachtspunten, zorg je ervoor dat geladen onderwerpen tijdig besproken worden. Volgens welke ‘spelregels’ kun je als leerkracht/docent het best met deze ouders omgaan?

Collegiale conflicten
Het komt voor dat leerkrachten het lastig vinden hun krachten te bundelen wanneer zij een klas delen of een vak samen met collega’s geven. Er kan ook onvree en onderlinge irritaties onder collega’s ontstaan. Hoe ga je als collega’s om met dergelijke situaties? Ook komt het voor dat docenten niet goed met elkaar door één deur kunnen, omdat ze een andere mening, overtuiging, visie hebben. Door in kaart te brengen wat er speelt, kan veel irritaties voorkomen worden.

Pesten
Pesten op scholen is een lastig gegeven, omdat hierbij vele onderliggende aspecten meespelen. Zo kan het ‘erbij horen’ een argument zijn waardoor een pupil ongewild toch meedoet aan het pesten van een medeleerling. Ook het ‘aandacht krijgen’, naast andere onderzochte oorzaken, verdient meer aandacht. Maar hoe pak je dat als leerkracht/docent aan?

Leerlingen
De term ‘peermediation’ binnen scholen heeft sinds begin 2000 in Nederland veel gehoor gehad. Helaas zijn er maar weinig scholen die trajecten van peermediation tussen leerlingen en door leerlingen hebben vastgehouden. Toch zijn er vele voordelen op te noemen om leerlingen te trainen om als bemiddelaar op te treden tussen medeleerlingen die onderling een akkefietje hebben of waarbij pesten aan de orde is. Ook kan er binnen groepen leerlingen een concurrentiestrijd onderhuids opleven, waar lastig in op te treden is.
Een ander aandachtspunt is hoe je als leerkracht om kunt gaan met leerlingen die in een loyaliteitsstrijd zitten, doordat er op het 'thuisfront' problemen zijn. Denk aan ouders die scheiden of wanneer (een van de) ouders een nieuwe relatie krijgt of er sprake is van gezinsuitbreiding. Hierbij kan mediation zeer welkom zijn om de gemoederen in beeld te brengen en zo mogelijk om de onderliggende onderlinge irritaties op te lossen.

Meer weten? neem contact op met Jocelyn Weimar.​