Collega-ouderschap

Na een (echt-)scheiding wordt uw rol als vader/moeder anders. Wat voorheen gemeenschappelijk was, houdt op te bestaan, zo ook uw gemeenschappelijk rol als “ouders-onder-één-dak”.

U wilt als ouders allebei natuurlijk uw kinderen dagelijks zien opgroeien en bij dit groeiproces betrokken zijn. De (echt-)scheiding trekt hier een dikke streep door. De situatie is anders geworden. Immers, u woont ieder op een ander adres en die ouder die het kind niet meer dagelijks ziet, zal erachter komen dat de tijdens de relatie de zo logische en vaak ongevraagde informatiestroom over de kinderen er niet meer is.

Die ouder zal dus aan de bel trekken en om informatie vragen waarbij de ouder waarbij de kinderen de meeste tijd verblijven, zeer verbaasd zal reageren. Kortom, wat eerst zo vanzelfsprekend was, is niet meer. Omdat men moet wennen aan de veranderde vader-/moeder rol als collega-ouders van elkaar, is er behoefte aan handreikingen hoe je daarmee om kunt gaan.

Toelichting: Na een (echt-)scheiding is het belangrijk om de ‘nieuwe’ taak als collega-ouders zijnde onder de loep te nemen. Welke rol had iedere ouder nu tijdens het huwelijk en wat is er nu anders?

Verschil tussen moederrol en vaderrol ná scheiding
Er is een verschil tussen de rol van moeder en die van vader ná scheiding. Tijdens het huwelijk liggen die rollen besloten in het huwelijkse rolmodel zelf. Maar de rollen van vader/moeder zullen na scheiding anders worden dan tijdens het huwelijk. Er vindt hierbij ook een fysieke scheiding plaats en ontstaan er 2 aparte “gezinssituaties”.

Er zijn in en na de (echt-)scheiding voor ouders 2 keuzes:

  1. Men blijft steken, of vervalt weer, in het (oude) patroon van “vechten”. In de trant van het zijn mijn kinderen!
  2. Men neemt de uitdaging aan om de sprong naar “collega-ouderschap” te maken.

Kiest men voor het collega-ouderschap, dan is hier voor nodig dat men stap voor stap elkaar als “ collega-ouder” gaat accepteren en er naar te handelen. Vergelijkbaar met inderdaad je collega op werk, waarmee je een “gezamenlijke opdracht” te volbrengen hebt. Met deze collega ga je echt niet op vakantie en ook hoef je je privé-leven niet bloot te leggen. Enkel met wat er voor nodig is om de opdracht goed te volbrengen, wordt de onderlinge harmonie bewaard.

Hoe het collega-ouderschap nu vorm te geven?

Bij Mediate Your Life, een organisatie die workshops en cursussen aanbiedt aan mensen die méér uit hun leven willen halen, is  de workshop Collega-ouders opgezet, waarbij gekeken wordt welke gevolgen de scheiding heeft op het gezamenlijk ouderschap. De workshop is bedoeld voor al die ouders die na hun scheiding hun kinderen op een positieve wijze willen verzorgen en opvoeden. Hierbij spelen sleutelwoorden als communicatie, respect, vertrouwen, afspraken naleven en elkaar het vaderschap/moederschap 'gunnen' een grote rol. 

Tijdens de workshop/cursus wordt gekeken naar het ouderschapsplan en de afspraken die daarbinnen gemaakt zijn.
Moet er nog een ouderschapsplan opgesteld worden? Tijdens de workshop krijgt men vuistregels mee om tot gezamenlijke afspraken te komen die nodig zijn voor het ouderschapsplan.
Is er al een ouderschapsplan, maar zijn er veranderingen waardoor het niet optimaal loopt? 
Er wordt stilgestaan bij vragen als: welke gevolgen heeft de scheiding op het door de scheiding ontstane ‘moederhuis’ en ‘vaderhuis’. Zit men als collega-ouders qua opvoeding en verzorging van uw kinderen op één lijn, of zijn er verschillen? 

Om het ouderschapsplan goed in te vullen of deze te evalueren, kunnen onze vragenlijst u helpen om bij of na een (echt-)scheiding uw gewijzigde rol als collega-ouder beter in te zien, te formuleren en in evenwicht te brengen met de andere (collega-)ouder.

Interesse? neem contact op met Jocelyn Weimar, zie contactformulier.

(Voorbeeld) In de praktijk kan dit er zo uitzien

TIPS: Tijdens mijn actie “eerst de kinderen, dan de rechter” in 2006, zijn deze tips gelanceerd en nog altijd actueel:

  • Houd van je kinderen en zeg dit ze elke dag;
  • Luister naar ze, hóór wat ze zeggen en wat ze bedoelen;
  • Biedt ze een veilige basis, een waar ze altijd op terug kunnen vallen;
  • Welke levensles zou jij je kind mee willen geven? Wat zou jij jouw kind willen adviseren wanneer het later in een soortgelijke situatie terechtkomt. Een scheiding; ontslagen worden; alles kwijt te raken.
  • Wat zou jij jouw kind anders willen laten doen dan dat jij hebt gedaan;
    (Wat zou jij kunnen zeggen om jouw kind te behoeden om dezelfde “fouten” te maken als jij destijds? “Fouten” tussen leestekens omdat ik ervan overtuigd ben dat je geen fouten kunt maken, enkel handelingen waaruit je lering kunt trekken. Dus lessen, levenslessen.);