Het Conflictkompas

Het Conflict-kompas is een instrument dat op een snelle en efficiënte manier laat zien wat er aan de hand is, wie er bij betrokken zijn, welke emoties er spelen, welke diepere lagen geraakt zijn en welke mogelijkheden voorhanden zijn op tot oplossingen te komen.

Gekozen is voor de metafoor van een kompas die je gebruikt wanneer je een richting uit wil gaan en niet wil verdwalen. Ook in je leven, zowel privé als zakelijk, is richting bepalen en het volgen ervan essentieel. Wanneer je bij welk akkefietje het conflict-kompas hanteert, krijg je inzicht in wat ieders aandeel is, welke belangen er een rol spelen en welke richting uitgegaan moet worden om tot compromissen te komen. Hiernaast wordt het conflict-kompas ingezet bij conflicten binnen teams, afdelingen, daar waar er meerdere mensen met elkaar behoren samen te werken.

Opbouw van het Conflict-kompas: Op de afbeelding is een vierkant te zien waarbinnen een kompas geplaatst is. De cirkel van het kompas is verdeeld in 6 niveaus, die we ‘thema’s’ noemen. De thema’s staan in het kompas aangegeven als: 1: exploratie niveau; 2: expressie niveau; 3: impact niveau; 4: zingevingsniveau; 5: interactie niveau; 6: implementatie niveau. Deze 6 niveaus worden nummergewijs gevolgd. Bij ieder niveau hoort een serie vragen die afgestemd zijn op een privé situatie is een arbeidsgerelateerde situatie.

Koers-wijzer: Hiernaast is de gradatie van de ontstane situatie ook van belang. Zo kan er bij irritaties die tot een vervelende sfeer leidt, enkel het basis conflictkompas gebruikt worden. Bij de wat grotere problemen is het handig om de situatie vanuit verschillende hoeken te benaderen. De uitgangshoek noem ik ‘koers-wijzer’. Vanuit 4 hoeken kunnen de 6 thema’s in de cirkel gevolgd worden. De eerste koers-wijzer is die vanuit de positie van de persoon zelf, zijn belevingswereld, zijn verhaal. Uiteraard zal deze koers-wijzer ook worden toegepast bij de andere betrokkenen. De tweede koerswijzer is die vanuit het collectief gezien, hoe verhouden collega’s zich ten opzichte van elkaar en hoe gedragen zij zich. De derde koerswijzer is die vanuit het probleem gezien. Zeker wanneer er een issue is over een product of specifiek onderwerp (denk hierbij aan een publicatie, een rapport), zal dit centraal worden gesteld. De 4e koers-wijzer stelt de organisatie of bedrijf centraal, met name de positie die deze inneemt in de maatschappij/ de wereld. Wat beïnvloedt de organisatie en in hoeverre is herstel of optimalisatie aan de orde. De koerswijzers 5 en 6 wijzen vanzelf.

Binnen het basisonderwijs is een variant van het Conflict-kompas beschikbaar , het ‘ruzie-kompas’ (doorklikken) , specifiek in te zetten bij irritaties, pesten, ruzies tussen jonge kinderen.

Voor workshops, lezingen en cursussen over het Conflict-kompas of het Ruzie-kompas, neemt u contact op met Jocelyn Weimar via het contactformulier.