Conflictloods

Depositphotos_7964901_s-2015Een nieuw beroep, conflictloods, is door Medling Academy in Nederland geïntroduceerd, overgenomen uit Duitsland waar de conflictloods ( Conflictlöts) al langer in zwang is. Door het succesvol inzetten van Conflictlötsen binnen ondernemingen, overheden en semioverheden, organisaties en binnen het onderwijs, zijn irritaties, pesterijen, ruzies, kortom “conflicten”  sterk afgenomen en is zelfs meetbaar aan behaalde successen door het verbeterde werkklimaat.

Wat is nu een conflictloods?

De conflictloods is een werknemer binnen de onderneming of organisatie die als nevenfunctie ‘conflictloods’  heeft. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt bij irritaties op de werkvloer en is collectief door zijn/haar collega’s gekozen om als conflictloods op te treden. Als conflictloods onderscheidt hij/zij zich door waar te nemen vanuit een objectieve kijk op de situatie, waarbij de zintuigen een belangrijke functie vervullen om vervolgens naar oplossingen te zoeken. Het is iemand die binnen het bedrijf of organisatie gevraagd wordt om als conflictloods te fungeren naast diens gewone taak. Dat dit een persoon moet zijn die over bepaalde kwaliteiten beschikt om als conflictloods te kunnen handelen, zal duidelijk zijn. Het grote voordeel is dat deze employé de organisatie of het bedrijf goed kent, je zou kunnen zeggen dat hij of zij weet waar ‘het hart en ziel’ van het bedrijf of organisatie ligt en waar juist niet. Een ander voordeel is dat de conflictloods ter plekke op ieder gewenst moment inzetbaar is. Er hoeft dus geen organisatie van buitenaf worden ingehuurd en dat is ook weer kostenbesparend te noemen. Een groot voordeel is dat de conflictloods een belangrijk onderdeel van het succes van het bedrijf of organisatie kan waarborgen en zelfs enthousiasmeren. Conflictloodsen dragen bij aan het ‘ambassadeurschap’, het belangrijkste ‘visitekaartje’ van de onderneming of organisatie. Immers, tevreden employés zijn brengen hun positieve ervaringen uit naar buiten en dat is een belangrijke, vaak onderschatte, ‘reclame’. Zij stralen uit wat in het bedrijf of in de organisatie omgaat en alle directieleden zullen het erover eens zijn dat dit wel een positief geluid moet zijn. In het beroep conflictloods zijn drie niveaus te onderscheiden die te maken hebben met het niveau van de werknemer en type onderneming/organisatie.

Interne voordelen

Er zitten positieve voordelen aan het gebruikmaken van een interne conflictloods. Vanuit de werknemer gezien een mogelijkheid om de sfeer en gemoederen binnen het werkveld zo optimaal mogelijk te houden en vanuit de werkgever gezien de ultieme mogelijkheid om irritaties en conflicten in een vroeg stadium te herkennen en hiermee aan de slag te gaan. Immers, werknemers zijn de beste ambassadeurs zijn voor een onderneming of organisatie. Zij weten als geen ander hoe het in de organisatie eraan toe gaat en wat de doelstellingen zijn. Ook met betrekking tot de onderlinge verhoudingen weten werknemers veel meer dan werkgevers denken en hierdoor gebeurt het dat er een negatief beeld van het bedrijf naar buiten kan komen. Het is niet voor niets dat vele bedrijfskundigen en ook psychologen eigen methodieken hebben ontworpen om de onderlinge verhoudingen binnen het bedrijf of organisatie te verbeteren. Externe Mediation-, consultancy bureaus en advocaten varen wel bij alle ontstane conflicten, maar daar hangt een prijskaartje aan. Met de inzet van de interne conflictloods wordt er meer aandacht besteed aan het intern oplossen van conflicten én het voorkomen van spanningen binnen het werkklimaat.

Wanneer wordt de conflictloods ingezet?

Doorgaans zal de conflictloods een verzoek krijgen van collega’s wanneer er zich een akkefietje heeft voorgedaan, er irritaties of pesterijen op de werkvloer merkbaar zijn of wanneer er sprake is van werk gerelateerde absentie. Iemand die door collega’s niet serieus genomen wordt, gepest wordt, genegeerd wordt of zich ondergewaardeerd voelt, zal zich eerder en langer ziekmelden dan een collega waarbij deze aspecten niet meespelen. Bij verschillende teams binnen een organisatie waarbij de terugkoppeling of de samenwerking of productie stroef verloopt, is het nuttig een conflictloods in te zetten om te kijken waar het stroef loopt en hoe dit op te lossen valt. Wanneer doorverwijzing gewenst is, zal er meer aan de hand zijn. Vooral bij veranderingen binnen de structuur van het bedrijf of organisatie kan preventief een conflictprognose worden gemaakt door de conflictmanager om in beeld te brengen, bijvoorbeeld waar werknemers staan en waar mogelijke terughoudendheid te verwachten valt.

Hoe word je opgeleid tot conflictloods?

Medling Academy verzorgt de cursus om conflictloods te worden. Veelal zal vanuit de arbeidsorganisatie het aanbod komen om de cursus te volgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Medling Academy (www.medling.academy/aanbod/conflictloods) of uw vraag stellen via ons contactformulier.