Het ruzie-kompas

Het ruzie-kompas is een prima hulpmiddel om een conflict(je) uit de wereld te helpen en dat kinderen leert beter met elkaar om te gaan – ook als het even tegenzit.
Als metafoor wordt een kompas gebruikt om aan te geven dat er een simpele route wordt gevolgd om kinderen in een vervelende situatie, zoals een ruzie, pesten, te begeleiden naar het oplossingen van de ruzie en meer begrip te krijgen voor elkaar.
Het (wat oudere) kind leert hoe hij zelf met irritatie, frustratie, ruzie, met boosheid, angst en verdriet  om kan gaan. Deze leringen vormen bouwstenen voor ieders groei van het kind naar een mooi en evenwichtige mens. Ouders en leerkrachten zijn belangrijke volwassenen in het leven van het kind die het positief omgaan met vervelende situaties begeleiden en stimuleren.
Het ruzie-kompas is een praktische leidraad voor leerkrachten, ouders, opvoeders en begeleiders van jonge kinderen hoe om te gaan met ongewenste situaties.

 

Het Ruzie-kompas is specifiek ontwikkeld ten behoeve van  jonge kinderen en komt voort uit het Conflictkompas, een methodiek voor volwassenen om conflicten op te lossen binnen de professionele setting (denk aan een arbeidsorganisatie en ook binnen het onderwijs) en binnen de privésetting (zoals het gezin, de familie, de omgeving).

Korte toelichting: Ruziemaken heeft, anders dan wij vaak denken, een belangrijke functie welke  benut kan worden als leermoment.Dagelijks maken wij momenten mee waarop we geïrriteerd zijn en dat geeft ons een vervelend gevoel. We willen er vanaf. Zeker wanneer een irritatie of een incident tot een heus conflict leidt. Het ‘leren omgaan’ met frustraties, het niet krijgen wat we willen, het boos zijn op anderen, begint al in onze prille jeugd. Dit (ontwikkelings)proces is aan de ene kant nauw verbonden met het hechtingsproces en aan de andere kant met het sociale ontwikkelingsproces. Leerkrachten en ouders zijn dan ook de aangewezen “meesters”  voor kinderen – zelfs kleuters-  om hiermee te leren omgaan.

Onlangs heeft Jocelyn, samen met drs. Maxi Lambermon, een presentatie gehouden op het grote congres “Leve het jonge kind” in Utrecht. In 2017 zullen zij meer presentaties geven op congressen en bijeenkomsten over het ruzie-kompas in de onderbouw en over een nieuw ontwikkelde ruzie-kompas specifiek voor de bovenbouw van de basisschool. In ontwikkeling is nog een ander variant van het ruzie-kompas, in te zetten binnen het voortgezet onderwijs en bedoeld voor conflicten tussen de leerlingen zelf. Een boek over het ruziekompas en zijn toepassing is in ontwikkeling en zal eind 2017 of in 2018 gepresenteerd worden.

Voor meer informatie maakt u gebruik van het contactformulier.