De ScheidingsNavigator

De ScheidingsNavigator is een praktisch hulpmiddel voor scheidingsbemiddelaars, advocaten, mediators, coaches, therapeuten, en medewerkers bij maatschappelijke dienstverleningen. 
De ScheidingsNavigator is bedoeld om handreikingen te geven om cliënten door hun scheidingsproces te navigeren en bij na-huwelijkse issues te bemiddelen. Onderschat wordt dat bij (echt-)scheidingen en het regelen van de zorg- en contactregeling met de kinderen een emotionele verwerkingsproces meespeelt, dat heel lang voor miscommunicatie en onbegrip kan zorgen. Er verandert immers heel veel en alles wat tijdens de relatie zo vanzelfsprekend was, houdt op te bestaan.

Om met name de emotionele impact en de praktische en financiële gevolgen een plek te geven, is het belangrijk dit ‘scheidingsverwerkingsproces’ tijd en ruimte te geven, alvorens cliënten überhaupt in staat is het eigen leven weer op de rails te krijgen. Ook in hun rol als ouders hebben te maken met: onzekerheid over de toekomst, emotionele pijn die gevoed worden door gebrek aan zelfvertrouwen, een minder goed zelfbeeld, het gevoel gefaald te hebben, enzovoort. Allemaal aandachtspunten die te maken hebben met de meest belangrijke menselijke behoeften om het leven het hoofd te bieden en een weg te vinden hoe daar mee om te gaan.

Hiernaast wordt specifieke aandacht gevraagd voor “het kind uit het opgebroken gezin”. In een apart hoofdstuk worden de aandachtspunten besproken en tevens zijn specifieke kinderkaarten ontworpen om als deskundige een gesprek aan te gaan met deze kinderen. Er zijn verschillende series kaarten voor kinderen van 4 t/m 12; voor pubers en voor jongvolwassenen.

De ScheidingsNavigator geeft een beeld waar een scheiding uit bestaat. Letterlijk is het gehele scheidingsgebied in kaart gebracht, die als ‘tool’ te gebruiken is naast vele andere ‘tools’ in het boek in te zetten zijn. Inzicht in en begrip over alle aspecten van een scheiding kan u als deskundige helpen om de achtergronden waar uw cliënten mee zitten te inventariseren.

U kunt een eendaagse workshop De ScheidingsNavigator volgen, waarbij het boek “De ScheidingsNavigator” als ondersteunend naslagwerk verstrekt wordt. Tijdens de workshop wordt, naast de informatie over de processen binnen het scheidingsgebied, praktisch gekeken hoe u de ‘tools’ kunt inzetten bij uw cliënten. De workshop duurt een hele dag.
Ook kan men een tweedaagse workshop 'laveren tussen de scheidngsprocessen' volgen. Een praktisch gerichte workshop met meer diepgang over emotionele issues rondom het scheidingsproces en nadat cliënten al geruime tijd uit elkaar zijn. Problemen binnen de 'patchwork-gezinnen' (samengestelde gezinnen) komen eveneens aan de orde. 

Voor meer informatie kunt u de site raadplegen: www.medling.nl

Op een rijtje:

  • De ScheidingsNavigator is ontwikkeld om een duidelijke structuur binnen het (echt)scheidingsproces in kaart te brengen, voor zowel voor u als voor uw cliënten.
  • De ScheidingsNavigator onderscheidt zich doordat het een overzichtelijke en uitgebreide overzichtskaart is, waarop
1. het praktische (juridische) proces
2. het emotionele proces
3. de implementatieprocessen van uw cliënt(en) in de (hun) rol van ex-partner èn
4. in de (hun) rol van collega-ouder(s) zichtbaar worden.
  • Er zijn een aantal fasen waar uw cliënt(en) doorheen gaat (gaan) om de echtscheiding te verwerken. Belangrijk is het dat men inzicht heeft in welke fase men moeite mee heeft of zelfs in is blijven hangen.
  • Het boek “de ScheidingsNavigator “ beschrijft alle processen en fasen en geeft verdieping in onderliggende problematieken. Tevens is een heel hoofdstuk gewijd aan bijzondere methodieken die in te zetten zijn. Tijdens de workshop zal de praktische kant uitgelegd en mee geoefend worden.
  • Met betrekking tot de participatie van uw cliënt in diens rol als ‘collega-ouder’, staat het welzijn van kinderen centraal.
  • Zorgen en problemen rondom de zorg-en contactregeling (omgangsregeling) met de kinderen kunnen omgebogen worden naar positieve zorgzaamheid en betrokkenheid. Voor beide collega-ouders een uitdaging in hun taak als collega-ouders na hun scheiding.
  • Voor u is de ScheidingsNavigator een leidraad en voor uw cliënt(en) een eyeopener. Met het inzetten van de ‘tools’ wordt duidelijk wàt uw cliënt(en) en haar/zijn(hun) ex-partner(s) verdeeld houdt en worden wezenlijke behoeften zichtbaar.