Over Jocelyn

conflicten heb je in het leven nodig, omdat daarin je uitdagingen en antwoorden liggen

Jocelyn Weimar | Alle over conflicten | allesoverconflicten.nl

Jocelyn Weimar is sinds 2000 tot 2016 een actief (rechtbank-)mediator met een eigen praktijk en heeft haar ervaringen in de nodige boeken opgetekend. 
Sinds 2008 is zij tevens trainer en ontwikkelaar in bruikbare tools die bij mediation en coaching ingezet kunnen worden, zoals Het Conflictkompas, Irritatiekompas en Ruziekompas. 

Zij verdiept zich met name in de onderliggende problematieken binnen alle vormen van relaties, zowel bij koppels als in het bedrijfsleven en binnen het onderwijs.

Het autopoietisch model van mr. J.W. van Ee Lic, is voor haar een belangrijke schakelpunt. Dit model gaat ervan uit dat het ontstane conflict zich primair in onszelf bevindt en zich een ‘weg’ naar de buitenwereld baant door onze emoties en gedragingen. Door te kijken wat er in ons innerlijke (belevings)wereld plaatsvindt en inzicht te krijgen in onze eigen gedachten, onze vastgeroeste overtuigingen en inzicht in ons eigen wandel en handel, kan veel hersteld / aangepast worden.

Met prof.dr.dr.Friedrich Glasl en Linanne van Lith werkt zij thans aan een nieuw boek 'Ruzie in de relatie'. Op basis van de escalatietrap van Glasl en de eigen deëscalatietrap wordt inzicht gegeven hoe ruzie in de relatie ontstaat, ontspoort  en daartegenover hoe men ruzie's in de relatiesfeer kan benutten tot behoud en verdieping van de relatie.

Bij alle onderwerpen speelt het verbindend communiceren vanuit ieders eigen positieve kracht een belangrijke rol vanuit de Gulden Regel: behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden!

Vragen als “wie wil je eigenlijk zijn en wat weerhoud jou om je als zodanig neer te zetten? en hoe kun je op een positieve wijze bijdragen binnen het team, waarbij je je authenticiteit kunt benutten? ” inspireren haar om telkens op zoek te gaan naar nieuwe methodieken om sneller en effectiever verborgen/onderliggende issues boven water te krijgen.

zie www.medling.nl; www.medling.academy; www.logavak.nl