Conflicten binnen het Onderwijs

Irritaties, ruzies, onenigheid, een vervelende onderlinge sfeer die plotseling lijkt te ontstaan. We kennen het allemaal, ook binnen het onderwijs omdat het nu eenmaal een gegeven is dat ‘waar mensen werken en leren, altijd spanningen en conflicten kunnen ontstaan.

Het conflictkompas specifiek voor het gebruik op scholen wordt in een praktische workshop aan u uitgelegd. Het conflictkompas is te gebruiken in situaties tussen leerlingen onderling; leerkracht en leerling; leerkrachten onderling; ouders en leerkracht/school, maar ook om leerlingen te begeleiden wanneer er issues opspelen bij leerlingen wiens ouders in een scheidingssituatie zitten. Het conflictkompas is breed inzetbaar.

Het Ruziekompas, een variant van het conflictkompas, is bedoeld voor gebruik bij jonge kinderen.

Een paar algemene en vaak voorkomende issues waarbij het conflictkompas inzetbaar is zijn:

Lastige ouders
Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind. Ouders pluizen uit welk schooltype het best bij hun verwachtingen past, waardoor hun verwachtingen hoger zijn dan wat hun kind kan presteren. Deze ouders menen dat het nooit aan hun kind kan liggen, maar aan de school zelf, het lesmateriaal of aan de leerkracht. Door een juiste wijze van communiceren en, wellicht nog belangrijker, het op tijd signaleren van aandachtspunten, zorg je ervoor dat geladen onderwerpen tijdig besproken worden. Volgens welke ‘spelregels’ kun je als leerkracht/docent het best met deze ouders omgaan?  Met het inzetten van het conflictkompas kan veel duidelijk worden en kunnen opties bespreekbaar worden.

Collegiale conflicten
Het komt voor dat leerkrachten het lastig vinden hun krachten te bundelen wanneer zij een klas delen of een vak samen met collega’s geven. Er kan ook  onvree en onderlinge irritaties onder collega’s ontstaan. Hoe ga je als collega’s om met dergelijke situaties?                                                      Ook  komt het voor dat docenten niet goed met elkaar door één deur kunnen, omdat ze een andere mening, overtuiging, visie hebben. Door in kaart te brengen wat er speelt, kan veel irritaties voorkomen worden. Ook hiervoor kan het conflictkompas gebruikt worden.

Pesten
Pesten op scholen is een lastig gegeven, omdat hierbij vele onderliggende aspecten meespelen. Zo kan het ‘erbij horen’ een argument zijn waardoor een pupil ongewild toch meedoet aan het pesten van een medeleerling. Ook het ‘aandacht krijgen’, naast andere onderzochte oorzaken,  verdient meer aandacht. Maar hoe pak je dat als leerkracht/docent aan?

Leerlingen
De term ‘peermediation’ binnen scholen heeft sinds begin 2000 in Nederland veel gehoor gehad. Helaas zijn er maar weinig scholen die trajecten van peermediation tussen leerlingen en door leerlingen hebben vastgehouden. Toch zijn er vele voordelen op te noemen om leerlingen te trainen om als bemiddelaar op te treden tussen medeleerlingen die onderling een akkefietje hebben of waarbij pesten aan de orde is. Ook kan er binnen groepen leerlingen een concurrentiestrijd onderhuids opleven, waar lastig in op te treden is. Hierbij kan mediation zeer welkom zijn om de gemoederen in beeld te brengen en zo mogelijk om de onderliggende onderlinge irritaties op te lossen. Bij jonge kinderen zal het Ruziekompas worden ingezet, een simpele variant van het conflictkompas.

School en echtscheiding
Als leerkracht/docent heeft u te maken met leerlingen wiens ouders of in een scheidingssituatie zitten, of net gescheiden zijn, of dat er een 2e gezinssamenstelling plaats. Uw leerling kan hierdoor een reactie vertonen waarbij het gedrag anders wordt, de schoolprestaties teruglopen of dat de leerling lessen verzuimt. Vele scholen besteden aandacht aan genoemde problematiek, maar het blijft lastig om een goede, efficiënte en tijdbesparende begeleiding in te zetten. Voor dit soort situaties is het conflictkompas uitstekend geschikt. Uiteraard zal ook verder gekeken worden naar mogelijke doorverwijzing. Het boek echtscheiding en voortgezet onderwijs, een vervolg op het boek echtscheiding en school, kan eveneens uitkomst bieden.

Tarieven:

  1. U kunt mij inschakelen als conflictmanager om een ontstane situatie in beter banen te leiden of op te lossen.  Mijn uurtarief wordt in overleg per opdracht overeengekomen.
  1. Met een collega geef ik ook workshops en lezingen over de onderwerpen die hiervoor zijn genoemd en bied ik u handreikingen aan hoe met bepaalde situatie om te gaan.
  1. Een workshop over de toepasbaarheid van het conflictkompas. Een praktische workshop waarbij u leert hoe u het conflictkompas kunt gebruiken in verschillende situaties.

In 2016 worden er nieuwe workshops gegeven op het gebied van onderwijsproblematiek. Ook zal er in 2016 een boek verschijnen over (echt-)scheidingen en voortgezet onderwijs, waarvan Jocelyn Weimar medeauteur is.