De Conflictloods

Conflictloods is een nieuw beroep binnen het bedrijfsleven en organisaties en te vergelijken met de BHV-er (bedrijfshulpverlener). Net zo als een BHV-er een kleine brand blust, kan de conflictloods een emotioneel opvlammend akkefietje blussen. Net als de BHV-er kijkt of de wond speciale verzorging nodig heeft of dat een verbandje voldoende is, zo zal de conflictloods kijken of de irritatie of de ruzie op de werkvloer met behulp van het conflictkompas op te lossen is.

Vergelijkbaar met de BHV-ers kunnen hier ook er meerdere conflictloodsen per onderneming opgeleid worden. Het is dus een nevenfunctie naast de bestaande werkzaamheden die worden verricht en is bedoeld om irritaties, ruzies, geschillen en conflicten vroegtijdig bespreekbaar te maken en op te lossen, waardoor de onderlinge positieve sfeer en motivatie gewaarborgd blijft, ziekteverzuim verminderen zal, en voor de werkgever zal het kostenbesparend zijn. Er hoeft immers geen deskundigheid van buitenaf ingehuurd worden.

In de opleiding tot conflictloods worden drie niveaus gekend. Een conflictloods kan verder opgeleid worden tot conflictcoach of zelfs conflictmanager, terwijl hij of zij  al een job binnen de onderneming of organisatie heeft. Hij of zij doet dit erbij! Het grote verschil is dat de verder opgeleide conflictloods (die van conflictcoach en conflictmanager) wel over een aantal vaardigheden behoord te beschikken, zoals het waarnemen op verschillende vlakken, methodieken om irritaties en conflicten aan te pakken. Hierbij zal meer ruimte gecreëerd worden om zaken aan te pakken en/of op te lossen.

De conflictcoach of conflictmanager is in principe niet gehouden aan geheimhouding, tenzij dit om speciale redenen uitdrukkelijk overeengekomen wordt. Hij/zij zal de directie consulteren om toestemming te krijgen om een voorgesteld traject of oplossing te bewerkstelligen. De conflictcoach of conflictmanager zal dus niet alleen oplossingsgericht  optreden, maar daar waar nodig ook sturend.

De voordelen zijn voor de werkgever dat er altijd een conflictloods ter plekke aanwezig is; dat deze het bedrijf, diens visie en ‘logo’ kent en op de hoogte is van wat er binnen het bedrijf/organisatie speelt. Niet alleen zal de conflictloods op verzoek als zodanig optreden, maar ook wanneer hij/zij zelf een en ander aan irritatie of onrust bespeurt.

Kortom, een andere invulling die naast de gewone werkzaamheden gedaan worden. Immers, niet iedere dag komen er conflicten voor.

Het boek “de conflictloods” wordt in 2016 uitgegeven door uitgeverij SWP te Amsterdam. Samen met een team van deskundigen is de methodiek  Conflictnavigeren ontwikkeld die binnen arbeidsorganisaties op een simpele wijze gehanteerd wordt door de conflictloodsen die de cursus hebben gevolgd. De cursus Conflictloods wordt in 2016 aangeboden.

Voor verdere informatie zie: www.medling.academy/aanbod/conflictloods