De Scheidingsnavigator

De Scheidingsnavigator is een door Jocelyn Weimar ontwikkelde methodiek met toolkit welke primair als leidraad voor scheidingbegeleiders (advocaten; scheidingsbemiddelaars; psychologen en andere deskundigen) dient.

De ScheidingsNavigator is een lange overzichtskaart waarop het gehele (echt-)scheidingsgebied afgebeeld staat. Hierin zijn de vier processen onderverdeeld in de scheidingsverwerkingsfases waar cliënten doorheen gaan. Cliënten stippelen samen met de scheidingsdeskundige hun “route” uit en leggen deze vast in agendapunten. Het boek “De ScheidingsNavigator” is een beschrijving van alle fasen en processen die bij een scheiding horen. De auteurs zijn Jocelyn Weimar en Lianne van Lith.

Het Boek

​Meer Informatie

De ScheidingsNavigator is dus als het ware een wegwijzer door het hele scheidingsgebied heen. Voor scheidingsbegeleiders is het een leidraad en voor mensen die in een scheiding zitten een reis, waarbij zij stapsgewijs door het scheidingsgebied heen gelaveerd worden. Iedereen beleeft een scheiding op een eigen, persoonlijke manier. Iedereen bepaalt zelf welke weg men neemt en hoe men reist. Hierbij staat men voor keuzes. Hierover heeft Jocelyn Weimar een serie boeken geschreven specifiek bedoeld voor mensen die met een scheiding te maken hebben (zie boeken) en de ScheidingsNavigator primair voor scheidingsbemiddelaars, advocaten, notarissen, scheidingscoaches, psychologen, gedragsdeskundigen, kortom vele beroepsgroepen die op een of andere manier te maken hebben met of na het scheidingsproces van cliënten.

Het klinkt paradoxaal, toch kan men een scheiding zien als een leerzame, maar ook pijnlijke levensreis wanneer men inziet dat men tijdens deze levensreis aan het roer kan staan en er doorheen kan navigeren. Om door het scheidingsgebied te navigeren, worden u in dit boek door het hele scheidingsproces meegenomen met behulp van gestructureerde proceskaarten, voorbeelden en bruikbare modellen.

De ScheidingsNavigator gaat uit van doorsnee situaties, met of zonder kinderen en waarbij het welzijn en het belang van kinderen centraal staat. Immers, kinderen vragen niet om het opbreken van het gezin en scheiden dus noodgedwongen mee.

Wij gaan hierbij primair uit van een gezamenlijk (echt-)scheidingsverzoek, maar hiernaast kan het boek en de bijbehorende tools eveneens gebruikt worden in individuele coaching. Uitgangspunt hierbij is dat men zich bewust wordt van het eigen aandeel in de ontstane situatie en daar positieve lering uit trekt, zodat in de toekomst vergelijkbare situaties voorkomen worden.

Het doel van de ScheidingsNavigator is om professionals die ‘tools’ aan te bieden waardoor cliënten op een zorgvuldige, respectvolle manier uit elkaar kunnen gaan en dat achteraf ieder van jouw cliënten kan zeggen:

  • Ik heb met de hulp van onze procesbegeleider mijn levenshoofdstuk “huwelijk/relatie” op een respectvolle manier afgerond en zie mijn nieuwe toekomst als een positieve uitdaging, eentje die voor mij de moeite waard is!

En wanneer kinderen over een x-aantal jaar kunnen zeggen dat zij:

  • ondanks de scheiding van onze ouders, hebben wij gelukkig nooit hoeven te kiezen tussen onze ouders. Ze hebben geluisterd naar wat ons dwars zat en ze hebben rekening gehouden met onze wensen!”

Het boek "De ScheidingsNavigator" is te bestellen bij uitgeverij SWP in Amsterdam via onderstaande link.

Het Boek