Algemeen

Conflicten heb je in het leven nodig, omdat daarin je uitdagingen en antwoorden liggen”.

Deze uitspraak is gebaseerd op zeer oude wijsheden, die in deze eeuw in een nieuw jasje zijn gestoken.

Conflicten doen zich voor op vele manieren en in een scala van verschillende situaties. Bij conflicten spelen vele aspecten een rol, denk aan cultuurverschillen, de eigen belangen, verschillende visies en overtuigingen enzovoort.

Hierna volgt een opsomming over soorten conflicten die te onderscheiden zijn.

Conflicten op de werkvloer
Binnen een team waarbij samenwerking een vereiste is; binnen verschillende afdelingen waarbij men van elkaars inspanning afhankelijk is; binnen scholen en onderwijsinstellingen waarmee met zowel met collega’s te maken heeft als met de ouders en leerlingen. Een hele lijst kan opgesomd worden.
Kijk op de pagina over conflicten om de gehele lijst te bekijken.

Op het gebied van familieverhoudingen
Bij familie zijn allerhande conflicten op te noemen. De meest bekende zijn hierbij de conflicten die met een (echt-) scheiding te maken hebben. Over de kinderen. Over financiële zaken zoals alimentatie.
Lees hier meer over Jocelyn Weimar als (echt-)scheidingsmediator en de mediation die zij doet.

Wij gaan er van uit dat een ontstane situatie een rol speelt in een conflict, maar dat het ook gaat om ieders innerlijke waarneming, waarbij overtuigingen, meningen, oordelen, opgedane ervaringen, gevoelens en emoties. Je kunt een conflict niet oplossen zonder naar een aantal aandachtspunten gekeken te hebben.
Lees op de pagina het Innerlijk Conflict meer over deze aandachtspunten

Los van de bovenstaande summiere indeling zijn er vele vormen waarop conflicten tot uiting komen. Wij noemen toch hier een de bekende zogenaamde koude- en warme conflicten die in vele tekstboeken over conflicten voorkomen. Het is een verdeling in de wijze van het uiten, waarbij men snel voorbij gaat aan de diepere betekenis van het ontstaan en voorgeschiedenis van het conflict.

Een warm conflict uit zich in heftigheid zoals met de vuist op de tafel slaan, boosheid, verbaal geweld. Er wordt gespuid wat er dwarszit, terwijl een koud conflict zich kenmerkt door zwijgen, verkilling, terugtrekken en strategie in stilte bepalen. In de conflictkompas is hiermee rekening gehouden, zodat de reacties, intenties en beoogde doelen duidelijk worden.

Opleiding tot Conflictloods: Samen met Lianne van Lith, MfN-register mediator en directeur van Medling, geeft zij presentaties/workshops/curssussen op het gebied van conflictmanagement; conflictloodsing en de toepassing van het door Jocelyn Weimar ontwikkelde conflictkompas, irritatiekompas en ruziekompas.